KADRA

Agata Malekpedagog specjalny, socjoterapeuta, koordynator Punktu Konsultacyjnego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Instytut Dobrej Edukacji w Gdańsku

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym o dwóch specjalizacjach – oligofrenopedagogika oraz edukacja i terapia osób z zaburzeniem spektrum autyzmu. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i pracy z grupą, a także studia podyplomowe z zarządzania i prawa oświatowego. Doświadczenie zawodowe zdobywałam angażując się w działalność wolontariacką, praktyki oraz staże w: Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD), Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno – Wychowawczym (SORW) dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem, a także Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI). Przez okres kilku lat pracowałam w duchu Metody Opcji (Son-Rise) prowadząc terapię domową oraz środowiskową. Ukończyłam szkolenie Treningu Umiejętności Społecznych, a także Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Obecnie pracuje jako mentor, pedagog specjalny w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku.

_________________________________________________________________________________________________________

Norbert Basińskipedagog, socjoterapeuta, trener umiejętności społecznych

Jestem absolwentem studiów licencjackich z pracy socjalnej o specjalności asystentury rodzin oraz magisterskich z zakresu pedagogiki z elementami psychoterapii i wczesnej interwencji społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. W czasie studiów realizowałem projekty przy wsparciu lokalnych fundacji oraz sprawowałem funkcję co-trenera i edukatora w czasie trwania wydarzeń organizowanych przez Uczelnie. Ukończyłem kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym prowadzonym przez Fundację ETOH i PARPA oraz kilkustopniowe szkolenie z Treningu Umiejętności Społecznych. Jestem praktykiem Dialogu Motywującego II stopnia. 

Swoje doświadczenie zdobywałem pracując z dziećmi oraz młodzieżą w Placówkach Wsparcia Dziennego, gdzie pełniłem funkcję wychowawcy. Obecnie pracuje jako mentor w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku oraz koordynuję projekty społeczne.

Podstawą mojej pracy jej budowanie relacji z uczniem i rodzicem. Wierze w to, że każdy człowiek ma mocne strony i ma prawo szukać pomocy jeśli ich nie dostrzega. 

_________________________________________________________________________________________________________

Małgorzata Gościmińskapedagożka resocjalizacyjna, praktyczka dialogu motywującego

Z wykształcenia jestem pedagożką resocjalizacyjną (resocjalizacja z elementami socjoterapii), ukończyłam  I stopień TSR i jestem w trakcie szkolenia II stopnia.  Zrealizowałam również szkolenie Dialogu Motywującego na poziomie praktyka oraz jestem trenerką Odysei Umysłu. Studia wybrałam bardzo świadomie, ponieważ kocham przebywać i rozmawiać z ludźmi. Czerpię z tego energię i odwzajemniam się tym samym. Pracuję z młodzieżą od 14 roku życia. Dzięki pracy w liceum i technikum ADE, gdzie jestem mentorką, pedagożką i tutorką, mam możliwość dzielić się swoją pasją i cennym zasobem, którym jest umiejętność przekuwania w potencjał tego, co postrzegamy, jako słabości. Uwielbiam i umiem też wyciągać z ludzi na światło dzienne ich mocne strony i pokazywać, jak wiele mogą z tym zrobić dobrego, zarówno dla siebie, jak i innych. Umiem słuchać, mam poczucie humoru i zachwyca mnie kreatywność i różnorodność. Jednym z moich ulubionych zajęć, które prowadzę, jest Trening Umiejętności Społecznych i to na te zajęcia serdecznie do siebie zapraszam.

_________________________________________________________________________________________________________

Barbara Götzendorf-Grabowskapsycholożka, praktyczka Dialogu Motywacyjnego, trenerka umiejętności społecznych, seksuolożka w trakcie specjalizacji

Jestem absolwentką jednolitych, pięcioletnich studiów magisterskich z psychologii ze specjalnością psychoseksuologii na Uniwersytecie Gdańskim. Nieustannie rozwijam swoje kompetencje – ukończyłam dwustopniowe szkolenie Treningu Umiejętności Społecznych, a także szkolenie 1-go stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz szkolenie podstawowe i zaawansowane z Dialogu Motywującego (tytuł – Praktyczka). Jestem seksuolożką in spe. 

Pracuję z nastolatkami jako mentorka i psycholożka w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku. Uważam, że fundamentem mojej pracy jest nawiązanie otwartej, szczerej i bezpiecznej relacji. Pracuję z młodzieżą w nurcie TSR (terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach) oraz w duchu Dialogu Motywującego, wspierając ich w wyznaczaniu oraz realizowaniu celów, rozwijaniu motywacji wewnętrznej, poczucia własnej wartości oraz sprawczości.

_________________________________________________________________________________________________________

Julia Kerber pedagożka, nauczycielka wczesnej edukacji

Z wykształcenia jestem pedagożką wczesnej edukacji, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Swoją pracę z dziećmi rozpoczęłam 8 lat temu i w tym czasie towarzyszyłam dzieciom na różnych etapach edukacyjnych, od najmłodszych grup przedszkolnych po 3 klasę szkoły podstawowej. Regularnie poszerzam metody pracy z dziećmi poprzez udział w kursach oraz konferencjach. Aktualnie szkolę się z zakresu sensoplastyki.  

Jako nauczycielka stawiam na podążanie za potrzebami ucznia. Staram się jak najlepiej poznać jego możliwości, rozwijać mocne strony oraz pracować nad wyzwaniami. Podczas zajęć wykorzystuję metody aktywizujące, które dają uczniom przestrzeń na odkrywanie i analizę własnych doświadczeń, ale również rozwój kompetencji miękkich. Na co dzień pracuję w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku, gdzie jestem nauczycielką, mentorką oraz Koordynatorką Fundamentu, czyli bloku wczesnej edukacji.  

_________________________________________________________________________________________________________

Joanna Krawiecpsycholog sportu

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe na Akademii Psychologii Sportu. Mam okazję współpracować z młodymi sportowcami trenującymi różne dyscypliny. Sama od dziecka trenowałam piłkę nożną, więc zdaję sobie sprawę, że łączenie edukacji i sportu nie jest łatwe. Miałam też okazję poznawać perspektywę trenerki, prowadząc treningi piłkarskie dla dzieci. Cały czas rozwijam się naukowo, tworząc artykuły w zakresie psychologii sportu oraz biorąc czynny udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Głównymi obszarami moich zainteresowań są: psychofizjologia stresu, zaburzenia odżywiania oraz trening wyobrażeniowy. Obecnie pracuje jako mentorka oraz nauczycielka wychowania fizycznego w Akademii Dobrej Edukacji w Gdańsku.

Do sportowca młodego czy dorosłego podchodzę holistycznie – jest on dla mnie przede wszystkim człowiekiem, a umiejętności, które kształtujemy podczas treningu mentalnego są przydatne nie tylko w sporcie, lecz również w innych obszarach funkcjonowania np. w edukacji. Bliski jest mi dialog motywujący oraz techniki terapii poznawczo-behawioralnej. 

Sama nie wyobrażam sobie dnia bez aktywności fizycznej, a weekendu bez kilku obejrzanych meczów i long runa.

_________________________________________________________________________________________________________

Ewa Świerkosz-Mazur –  magister sztuki muzycznej, pedagog specjalny, licencjonowany diagnosta Neuroflow

Z wykształcenia jestem pedagogiem specjalnym w zakresie surdopedagogiki, tyflopedagogiki i oligofrenopedagogiki. Wykonuję diagnozy zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD przy użyciu najnowszych testów z platformy Neuroflow.

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content