TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

Cel:

– wspomaganie rozwoju dziecka,
– redukowanie dysharmonii rozwojowych,
– kształtowanie umiejętności społecznych dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju,
– budowanie strategii radzenia sobie z emocjami,
– wspieranie rozwoju emocjonalnego,
– budowanie prawidłowego poczucia własnej wartości.

Kogo obejmuje pomoc:

dzieci i młodzież do 18 roku życia.

Jak pracujemy:

Indywidualne spotkania skupiające się na budowaniu relacji i atmosfery zaufania. Praca skoncentrowana na rozwoju społeczno – emocjonalnym. Koncentrujemy się na rozwijaniu mocnych stron, ale także pracujemy nad wyrównywaniem rozwoju i kompensacją trudności. 

Liczba osób:

zajęcia indywidualne.

Częstotliwość i długość spotkań: 

1 raz w tygodniu (w zależności od potrzeb można zwiększyć częstotliwość) 60 min. 

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content