PODPOWIEDZI

Jeżeli macie wątpliwości, czy Wasze dziecko rozwija się prawidłowo albo pytania, na które trudno Wam znaleźć odpowiedź – warto się do nas zgłosić. Zapraszamy do nas również wtedy, kiedy obserwujecie, że dziecko ma trudności z nauką lub swoimi emocjami.

Staramy się być także  wsparciem dla szkoły, która  potrzebuje wskazówek jak pomóc dziecku funkcjonować i efektywnie zdobywać wiedzę.

 

Szczegółowe informacje o rodzajach terapii i tym, dla kogo jest przeznaczona znajdziecie w zakładce „Nasza Oferta”.

Warto wcześniej uprzedzić dziecko o planowanej wizycie i odpowiedzieć na jego ewentualne pytania. Spotkaniom zazwyczaj towarzyszy swobodna atmosfera, podczas której możemy się poznać i zaobserwować typowe zachowania dziecka. Nie traktujmy więc wizyty w kategorii sprawdzianu, do którego trzeba się przygotować. 

Nie. Przydatna może się okazać za to dokumentacja medyczna, opinia ze szkoły lub przedszkola, jeśli taką posiadacie albo zeszyty/ćwiczenia dziecka.

Wszystko zależy od celu wizyty, jak i ustalenia dogodnego dla obu stron terminu. Zostanie on ustalony nie później niż tydzień od momentu zgłoszenia do naszej Poradni.

Z reguły jest taka możliwość, lecz czasami obecność rodzica wpływa na przebieg spotkania, dlatego jest to indywidualnie ustalane z terapeutą.

Opinia to dokument, który przedstawia stanowisko poradni – wraz z uzasadnieniem – w sprawie zgłoszonej przez rodziców dziecka . Poradnia może wydać opinię w każdej sprawie, o którą zawnioskujecie, o ile dotyczy ona funkcjonowania dziecka w placówce, do której uczęszcza.  

Orzeczenie to dokument, który może być wydany jedynie przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Realizacja zawartych w orzeczeniu zaleceń jest dla dyrektora szkoły/placówki obowiązkowa.

Ponieważ jesteśmy placówką niepubliczną nie wydajemy orzeczeń. Wydajemy opinie, m.in. o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną, o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-letnie,  o potrzebie odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku, specyficznych trudnościach w uczeniu się czy konieczności dostosowaniu wymagań edukacyjnych. 

Pierwszy krok to skontaktowanie się z nauczycielem/wychowawcą, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem szkoły (to jednak od Was zależy, czy chcecie podzielić się opinią ze szkołą). Następnie ustalacie w jaki sposób i w jakim zakresie możecie zrealizować zalecenia z opinii w placówce, do której uczęszcza dziecko. Warto również zastanowić się nad potrzebą skorzystania z zajęć oferowanych przez poradnię i wspólnego monitorowania postępów dziecka oraz efektywności zapewnianej mu pomocy.

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content