TUTORING EDUKACYJNY

Tutoring edukacyjny jest spersonalizowaną propozycją edukacyjną dla uczniów, którzy chcą w szerszym stopniu realizować swoje naukowe zainteresowania oraz rozwijać swój potencjał edukacyjny. Tutoring może mieć charakter rozwojowy, naukowy lub rozwojowo-naukowy – wszystko w oparciu o indywidualne zasady współpracy ustalone przez podopiecznego, jak i tutora. Tutoring edukacyjny opiera się na relacji mistrz-uczeń, w której indywidualna opieka nad podopiecznym w połączeniu ze spersonalizowanym spojrzeniem na podopiecznego, może prowadzić do pełnego rozwoju jego potencjału. Nasza oferta tutorska oparta została m.in. na zasadach “tutoringu naukowego” wywodzącego się z tradycji edukacyjnej na uniwersytetach w Oksfordzie i Cambridge.

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content