TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Cel:

Kontakt z drugim człowiekiem jest niezbędny do życia w społeczeństwie. Każdy z nas potrzebuje zdrowych relacji.  Problemy dzieci mogą wpływać na kondycję całej rodziny, samoocenę zarówno dziecka jak i jego rodziców. Dlatego wspieramy także opiekunów. Każda sytuacja i każde dziecko jest inne. Dlatego indywidualnie podchodzimy do metod terapeutycznych. Wnikliwie obserwujemy, pytamy i szukamy źródła problemu – wiemy, że nie istnieje uniwersalny schemat w który można wpisać każde dziecko. 

W czasie Treningu Umiejętności Społecznych w grupie pracujemy z dziećmi i młodzieżą, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczymy się umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, kształtujemy akceptowane społecznie formy odreagowania emocjonalnego, a także doskonalimy relacje z drugim człowiekiem. 

Kogo obejmuje pomoc:

dzieci i młodzież 5-16 lat w podziale na grupy wiekowe: 7-9, 10-12, 13-15 lat. 

Jak pracujemy:

W ramach całego cyklu spotkań oferujemy 2 konsultacje dla rodziców – pierwsza wstępna, druga podsumowująca. W razie potrzeby możliwe stworzenie modułu TUS wspierającego rodzica – więcej informacji u prowadzących.  

Zajęcia są prowadzone przez dwóch terapeutów jednocześnie.

W czasie Treningu Umiejętności Społecznych w grupie pracujemy z dziećmi i młodzieżą, które doświadczają trudności społecznych. Podczas zajęć uczymy się umiejętności społecznych niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, kształtujemy akceptowane społecznie formy odreagowania emocjonalnego, a także doskonalimy relacje z drugim człowiekiem.

Pierwszy krok w procesie pomocy to zawsze 1 lub 2 spotkania z rodzicem. Na takim spotkaniu rozmawiamy o problemach, które zauważyli u dziecka, o próbach radzenia sobie z nimi oraz o okolicznościach, w których dane zachowanie się nasila. Następnie organizujemy spotkanie z dzieckiem, abyśmy mogli rozpoznać rodzaj i stopień trudności (indywidualnie lub w grupie). Wyniki obserwacji pozwalają nam obrać kierunek opracowanych specjalnie dla dziecka działań i znaleźć dla dziecka grupę dopasowaną do jego wieku,  potrzeb i trudności.

Theme: Overlay by Kaira
Akademia Dobrej Edukacji w Gdańsku
Skip to content